Ακολουθήστε μας

Εκλογές

election2

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής

IATREIOKOINONIKISAPOSTOLIS LOGO

Web TV

 

Αναζήτηση

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στο ΕΚΕΠΥ με την οποία ζητά ενημέρωση για τις ΜΚΟ που συμμετέχουν στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων –μεταναστών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, αλλά και της υγείας των πολιτών, μεταναστών και προσφύγων απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Ν. Παπαευσταθίου, με την οποία ζητά να ενημερωθεί για τις ΜΚΟ που συμμετέχουν στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων –μεταναστών καθώς και τα προγράμματα πρόληψης που έχουν υλοποιηθεί για παιδιά και ενήλικες.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι ουδέποτε εκλήθη να συνδράμει στο σχεδιασμό ,παρά το γεγονός ότι έγκειται στις αρμοδιότητές του η προάσπιση της νόμιμης άσκησης της ιατρικής.

Καθώς σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο η παροχή ιατρικής φροντίδας ή η υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής ή άλλων προγραμμάτων κοινωνικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα από ιατρικούς ή άλλους φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, είναι νόμιμη μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του οικείου τοπικού ιατρικού συλλόγου.

Για το λόγο αυτό ο ΙΣΑ ζητά από το ΕΚΕΠΥ να του γνωστοποιήσει τα κάτωθι στοιχεία:

  • Ποιες είναι οι ΜΚΟ που μετέχουν στην υγειονομική φροντίδα των προσφύγων και μεταναστών.
  • Ποιοι γιατροί, ποιάς εθνικότητας και ποιάς ειδικότητας μετέχουν στα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης.
  • Ποιος ελέγχει και πιστοποιεί τις παραπάνω ιδιότητές τους.
  • Ποια είναι τα προγράμματα πρόληψης που έχουν σχεδιάσει για ενήλικές και παιδιά και ποια από αυτά έχουν πράγματι υλοποιήσει.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ