Ακολουθήστε μας

Εκλογές

election2

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής

IATREIOKOINONIKISAPOSTOLIS LOGO

Αναζήτηση

Χρονική ισχύς ασφαλιστικών ενημεροτήτων για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιατρών

Προς:κο. Κωνσταντίνο Μπαρούς
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ
Αποστόλου Παύλου 12
Αμαρούσιο Αττικής

Ε.Φ.Κ.Α (Τομέα πρώην Τ.Σ.Α.Υ.)
Αχαρνών 27
Αθήνα

Κοιν: κο. Αθανάσιο Μπακαλέξη
Διοικητή του ΕΦΚΑ
Σατωβριάνδου 18
Αθήνα

Αθήνα, 11.4.2017

Α.Π. 19151

Θέμα: «Χρονική ισχύς ασφαλιστικών ενημεροτήτων για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιατρών.»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από ιατρούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες αφορούν την χρονική ισχύ της ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι συγκεκριμένες ασφαλιστικές ενημερότητες έχουν ζητηθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του , οι οποίες οφειλές αφορούν τα έτη προ του 2012, καθώς και την καταβολή του υπολοίπου 10%., που αφορά επισκέψεις 2012-2015. Η αρμόδια υπηρεσία του νέου ασφαλιστικού φορέα Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Τ.Σ.Α.Υ.), με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι η ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής ενημερότητας θα συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (π.χ. σήμερα δίνεται ασφαλιστική ενημερότητα με ημερομηνία λήξης την 30/04/2017). Πλην όμως, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν αποδέχονται ασφαλιστικές ενημερότητες, οι οποίες έχουν χρονική ισχύ μικρότερη των είκοσι (20) ημερών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σύγχυση και δυσκολία στην προσκόμιση των ασφαλιστικών ενημεροτήτων.

Είναι πλέον κατανοητό ότι ο ιατρός είναι έρμαιο μιας απίστευτης γραφειοκρατίας και αυθαίρετης ερμηνείας του νόμου ανάμεσα σε έναν ασφαλιστικό φορέα (Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος δεν δύναται να λειτουργήσει κανονικά, και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , ο οποίος θέτει συνεχώς αναχώματα στην εξόφληση παλαιότερων οφειλών.

Τέλος δια της παρούσης επιστολής μας, επιθυμούμε να ενημερωθούμε αφενός από τον ΕΦΚΑ (τομέα πρώην ΤΣΑΥ), δυνάμει ποιας διάταξης προβαίνουν στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας με συγκεκριμένη και τόσο σύντομη χρονική ισχύ, καθώς καιαφετέρου να πληροφορηθούμε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εδράζεται η άρνηση του να δεχθεί ασφαλιστικές ενημερότητες με χρονική ισχύ μικρότερης των είκοσι ( 20 ) ημερών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ